JAPON: LE SOLEIL ROUGE

JAPON: LE SOLEIL ROUGE

TAKEHARA


TAKEHARA, une autre "petite Kyoto"