JAPON: LE SOLEIL ROUGE

JAPON: LE SOLEIL ROUGE

SHINJUKU


TOKYO by NIGHT: Shomben Yokocho à Shinjuku

KAKKO... Restaurant Robatayaki à Shinjuku.

TOGARACHI: restaurant Coréen à Kabukicho

Shinjuku: GOLDEN GAI

KABUKICHO. Chaud? ou pas chaud...

SHINJUKU GYOEN: "Hyde Park" en plein TOKYO!

SHINJUKU NICHOME

Installation à SHINJUKU

Gratte ciel à Shinjuku!